Sangbum Heo นักวิจัยว้ฒนธรรมพื้นบ้านจาก The School of Art Institute of Chicago, USA.

โพสต์26 ธ.ค. 2558 19:26โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2558 19:27 ]
Sangbum Heo นักวิจัยว้ฒนธรรมพื้นบ้านจาก
The School of Art Institute of Chicago, USA.ได้รับคำแนะนำให้มาขอคำปรึกษาจาก ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่องการวิจัยเกี่ยวกับลัทธิความเชื่อเรื่องผีของคนไทยอีสาน เรื่องวรรณกรรมมุขปาถะ และเรื่องการผลิตสื่อดนตรีพื้นบ้าน ว้นที่ 23-25ธันวาคม ปี 2558
Comments