อาจารย์ อนันต์ นาคคง (เพื่อนเฟสของพวกเรา) ผู้เชี่ยวชาญดนตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปกร เป็นองค์ปาฐกในพิธีเปิดงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ จัดที่ราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อ 26 - 28 มกราคม 2559

โพสต์1 ก.พ. 2559 07:14โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2559 07:14 ]
 
 อาจารย์ อนันต์ นาคคง (เพื่อนเฟสของพวกเรา) ผู้เชี่ยวชาญดนตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปกร เป็นองค์ปาฐกในพิธีเปิดงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ จัดที่ราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อ 26 - 28 มกราคม 2559.สาระที่ท่านนำเสนอที่ประชุม 7 ประเทศ
มีคุณภาพดีเยี่ยม
Comments