ดร.พา อักษรเสือ อดีต ส.ว. ส.ส. อธิการบดี หลายมหาวิทยาลัยและมีคุณูปการต่อวงการการศึกษาของโลกเป็นอเนกปริยาย ย้งสอนอยู่ที่ NEU ขอนแก่น

โพสต์12 ม.ค. 2559 17:59โดยไม่ทราบผู้ใช้
ดร.พา อักษรเสือ อดีต ส.ว. ส.ส. อธิการบดี หลายมหาวิทยาลัยและมีคุณูปการต่อวงการการศึกษาของโลกเป็นอเนกปริยาย ย้งสอนอยู่ที่ NEU ขอนแก่น
Comments