การประชุมประธานฝ่ายจัดงานวิจัยนานาชาติครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

โพสต์9 มิ.ย. 2558 22:58โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2558 23:43 ]

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 น. - 12.00 น. รองศาสตราจารย์สำเร็จ  คำโมง ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ บูรณาการงานวิจัยสู่ความรู้ที่ยั่งยืน ที่ห้องประภากร 2  จัดประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนอร บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

            ในการประชุมครั้งนี้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้จัดชุดการแสดงเข้าร่วมในงานวิจัยนานาชาติครั้งที่ 3  จำนวน 2 ชุดการแสดง  คือ 1) การแสดงหมอลำอาเซี่ยน โดย ดร. ราตรีศรีวิไล  บงสิทธิพร 2) การแสดงฟ้อนลายแมงภู่ตอมดอก และฟ้อนขอนแก่นวันนี้ (รองศาสตราจารย์สำเร็จ  คำโมง) ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฏาคม 2558  ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น


Comments