เข้าร่วมในพิธีเปิดงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(Museum Festival 2015) ณ หอศิลปวัฒนธรรม (บึงศรีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โพสต์15 ก.ค. 2558 22:18โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2558 23:02 ]
ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์สำเร็จ  คำโมง ได้ให้บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธีเปิดงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(Museum Festival 2015) ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 . ณ หอศิลปวัฒนธรรม (บึงศรีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
             ภายในงานมีการจัดแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ไหว้ครู และอีสานลำเพลิน มหาวิทยาลัยสารคาม และเข้าชมการเล่านิทานพื้นบ้านอีสาน ข้าว เกลือ โลหะโดย รศ.ดร. วยุพา ทศศะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ดร. ประสงค์ สายหงส์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และในเวลา 16.00 . ได้มีการแสดงดนตรีพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และต่อด้วยการแสดงวงโปงลางแสนเมือง โรงเรียนหนองเรือวิทยา

Comments