คณะกรรมการบริหารชมรมและมูลนิธิครูบำนาญขอนแก่น เชิญเป็นที่ปรึกษาชมรม พร้อมกับขอให้นิพนธ์เพลงประจำชมรม

โพสต์20 ม.ค. 2559 18:31โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2559 18:34 ]
คณะกรรมการบริหารชมรมและมูลนิธิครูบำนาญขอนแก่น ประกอบด้วย อาจารย์ทองพูน สมภาร
ประธาน อาจารย์สถิตย์ โพธิ์ศรี รองประธาน อาจารย์พันคำทอง สุวรรณธาดา ประชาสัมพันธ์ และอาจารย์อุตราตรัย ไชยงาม รองประธาน ได้กรุณานำเข็มกลัดชมรมมากลัดอกให้สำเร็จ คำโมง ที่ ศวธ.NEU.พร้อมกับขอให้นิพนธ์เพลงประจำชมรม และเชิญเป็นที่ปรึกษาชมรม เป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งนะครับ ขอบคุณ
Comments