คนเขาลือว่าท่านเก่ง สำเร็จ คำโมง

โพสต์9 ม.ค. 2559 19:00โดยไม่ทราบผู้ใช้
"คนเขาลือว่าท่านเก่ง จึงอยากเชิญให้ท่านมาเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ถ้อยคำประโยคนี้เป็นปืยวาจาที่ท่าน ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุญาต และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวกับผมเมื่อครั้งที่ผมได้รับเชิญมาพบท่าน เกือบยี่สิบปีมาแล้ว และผมก็ได้ทำงานรับใช้ท่านตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน.ภาพนี้คือตอนที่ท่านพาไปมอบงานบริหารบ้านไทยทรงล้านนา 1 หมู่ 9 หลังของท่านให้ผมรับผิดชอบ บุคคลที่นั่งคือนายช่างใหญ่ผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
Comments