โครงการกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่นของผู้สูงอายุ

โพสต์16 พ.ค. 2560 02:44โดยไม่ทราบผู้ใช้
ชุมชนเทคโนภาค ได้จัดดำเนินโครงการกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่นของผู้สูงอายุ โครงการครอบครัวอบอุ่น ใส่ใจ เข้าใจสูงวัยกันและกัน ในวันที่จันทร์ทีท่ 24 เมษยายน 2560  ได้มาใช้สถานที่ดำเนินกิจกรรมโครงการที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  NEU จึงได้ให้บริการชุมชนเทคโนภาคฯและเทศบาลนครขอนแก่นในงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสมาชิกชมรมผู้อาวุโส จัดที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 24 เมษายน 2560 มี ผอ.ศวธ. ผอ.ทรัพย์สิน และผอ.กิจการนักศึกษา ร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวก
Comments