โครงการถ่ายทอดหมอลำพื้นบ้านนิทานอิงหลักธรรม

โพสต์16 พ.ค. 2560 02:27โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2560 03:06 ]
“โครงการถ่ายทอดหมอลำพื้นบ้านนิทานอิงหลักธรรม"

สำหรับ เด็ก เยาวชนและบุคคลที่สนใจทั่วไป (ไม่จำกักเพศ -วัย)
สนับสนุนโครงการโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
รับผิดชอบโครงการโดยแม่ครูราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร
(ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยฯ)
เริ่มโครงการจากวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560 กิจกรรมที่ 1 พบกลุ่มปฐมนิเทศ ( 1 เมษายน 2560)
เริ่มเวลา 08.00-09.00 น.-15.00น. ณ ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรมการแสดงพื้นบ้านหมอลำ ซอยหมู่บ้านเสรี จังหวัดขอนแก่น 
...> การแต่งกาย <...
ชาย : นุ่งผ้าโสร่ง / เสื้อสีขาว ทรงใหนก็ได้ (บนพื้นฐานวัฒนธรรม)
หญิง : นุ่งชุดผ้าสิ้น / เสื้อสีขาว ทรงใหนก็ได้ (บนพื้นฐานวัฒนธรรม)


Comments