มหกรรมดนตรีพื้นบ้านเพื่อประกาศเกียรติคุณวงดนตรีพื้นบ้านระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

โพสต์12 พ.ค. 2557 22:13โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2557 17:25 ]
วันที่ 29 เมษายน 2557 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้จัดมหกรรมดนตรีพื้นบ้านเพื่อประกาศเกียรติคุณวงดนตรีพื้นบ้านระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔- จำนวน ๑๐ โรงเรียน
Comments