เผยแพร่ขบวนงานไหมนานาชาติ ประจำปี 2559

โพสต์16 พ.ค. 2560 02:19โดยไม่ทราบผู้ใช้

ศิลปะการแสดงเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวแทนของดนตรี และนาฏศิลป์ การแสดงเหล่านี้ช่วยจรรโลงจิตใจมนุษย์มายาวนาน สร้างความรื่นเริงหรรษา บ่งบอกถึงเชื้อชาติวัฒนธรรมเป็นอย่างดี

ซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุก ๆ ปี  ทางจังหวัดขอนแก่น จะมีเทศกาลที่ชื่อว่า เทศกาลไหมขอนแก่น ประจำปีเกิดขึ้น และในปี 2559 นี้ ทางจังหวัดขอนแก่นได้เลื่อนการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น จากเดิมวันที่  29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม   เป็นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560 สถานที่จัดงาน ณ บริเวณศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

                มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับผิดชอบจัดขบวนแห่เทศกาลไหมนานาชาติ และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประจำทุกปีเรื่อยมา และในปีการศึกษา 2559 นี้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดขบวนนาฏศิลป์ และขบวนนักศึกษาเข้าร่วมในขบวนแห่ โดยมีผู้ร่วมขบวนประมาณ 200 คน เพื่อเผยแพร่ศิลปะการแสดงของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สังคมได้ชื่นชม และภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของไทยต่อไป
Comments