พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน ประจำปี 2560

โพสต์16 พ.ค. 2560 02:36โดยไม่ทราบผู้ใช้
จริยาวัตรอันงดงามของท่านผู
้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ (ซ้าย) ในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน แก่โปรเฟสเซอร์สำเร็จ คำโมง ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 เมษายน 2560 วันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Comments