โพธิ์ล้อมตาล

โพสต์9 ม.ค. 2559 19:03โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โพธิ์ล้อมตาลทิพย์วิมานมเหสักข์
ปกปักรักษาเหลืองชมภูฟ้าร่มเย็น
Comments