พ่อสำเร็จคำโมง ผอ.ศวธ.NEUมอบผลงานสร้างสรรค์บางส่วนเป็นที่ระลึกแก่ ผศ.ดร.สุธิดา เลขะวัฒนะ

โพสต์25 พ.ย. 2560 00:00โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ่อสำเร็จคำโมง ผอ.ศวธ.NEUมอบผลงานสร้างสรรค์บางส่วนเป็นที่ระลึกแก่ ผศ.ดร.สุธิดา เลขะวัฒนะ หนึ่งในคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา NEU2559 มีท่านอธิการบดี ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ ร่วมเป็นเกียรติ


Comments