รางวัลการประกวด ประเภทวงเซิ้ง ๒ เมษายน ๒๕๕๘

โพสต์4 มิ.ย. 2558 00:42โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2558 01:26 ]
ามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น วงมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    นำโดยรองศาตราจารย์สำเร็จ  คำโมง ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๕๘




Comments