ร่วมงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2559 ณ บริเวณบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

โพสต์28 ต.ค. 2559 02:04โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ต.ค. 2559 08:47 ]
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2559 ณ บริเวณบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้ทำการออกแบบขบวนแห่ประทีป โดยมีชื่อขบวนว่า วิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน เข้าร่วมในขบวนแห่ พร้อมทั้งนักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม ได้รำในขบวนแห่ในเพลง พระพุทธเจ้าเปิดโลก นิพนธ์โดย รองศาสตราจารย์สำเร็จ คำโมง ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ในการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้แก่สาธารณะชนได้เห็นอย่างภาคภูมิใจ
Comments