ร่วมงานวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โพสต์29 ก.ย. 2559 02:29โดยboonjan.jom@neu.ac.th
เมื่อวันที่ 
13 กันยายน 2559 เวลา 08.00 – 16.30   บุคลากร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในนามตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม รุ่น 6 เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ โดยได้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 12 กันยายน 2559 รวมถึงร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 22 ปี ด้วย
Comments