แสดงในงานประชุมวิชาการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป

โพสต์26 ส.ค. 2559 06:27โดยไม่ทราบผู้ใช้
ในวัน 18 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 22.00 น. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้รับเชิญจาก โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดขอนแก่น ให้นำชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน ไปร่วมแสดงในโครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ในการแสดงครั้งนี้ ทางหน่วยงานศิลปวัฒนธรรม ได้จัดชุดการแสดงเข้าร่วมจำนวน 3 ชุดการแสดงด้วยกัน คือ ชุดเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระเทพฯ ชุดการแสดงภาคกลาง และชุดการแสดงผู้ไทสามเผ่า โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมแสดงจำนวน 14 คน และผู้ควบคุม จำนวน 2 ท่าน ซึ่งกิจกรรมการแสดงได้รับความชื่นชมจากแขกผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี

Comments