สาธิตที่งานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ จัดที่ราชภัฏนครสวรรค์

โพสต์1 ก.พ. 2559 07:11โดยไม่ทราบผู้ใช้
สาวงามเวียดนามมีส

ประจงดีดพิณ "ดานเบา"
สายเดียวเกี่ยวเข้าเต้า
ทำเสียงเศร้าและเสียงหวาน

สาธิตที่งานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ จัดที่ราชภัฏนครสวรรค์
Comments