ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม MoU กับสะถาบันสาดสะหวัด (สปป. ลาว)

โพสต์12 พ.ค. 2557 21:56โดยไม่ทราบผู้ใช้
                 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมบันทึกข้อตกลง (MoU) กับสะถาบันสาดสะหวัน (สปป.ลาว) เพื่อวิจัยศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงร่วมกัน บ่มเพาะศาสนา ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เป็นต้น


Comments