สอบคัดเลือกทุนนักศึกษาที่มีทักษะทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์26 ส.ค. 2559 06:44โดยไม่ทราบผู้ใช้
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 -12.00 .  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้ทำการสอบคัดเลือกทุนนักศึกษาที่มีทักษะทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี  ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีนักศึกษาสนใจมาสมัครทั้งหมด 38 คน และได้เข้าร่วมทดสอบทุน จำนวน 31 คน ประกอบด้วย ทุนนาฏศิลป์จำนวน 22 คน และทุนดนตรี จำนวน 9 คน การสอบในครั้งนี้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้เชิญคณะกรรมการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมาทำการสอบได้แก่ อาจารย์มาลีรัตน์ สาผิว ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา อาจารย์ไพโรจน์ บริบูรณ์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์อัจฉริยะ วงษ์คำซาว อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ ประเด็นที่คณะกรรมการให้ความสำคัญคือ เมื่อนักศึกษาได้ทุนแล้วจะมีการปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมและสมกับบทบาทของนักศึกษาทุน ซึ่งนักศึกษาที่เข้าทดสอบทุนก็ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการสอบในครั้งนี้อย่างตั้งใจ

Comments