ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการบริหารการศึกษา

โพสต์16 พ.ค. 2560 02:16โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 บุคลากรและนักศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการบริหารการศึกษา ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี อาจาย์ดร.ถวิล ลัดดาวัลย์ เป็นอาจารย์ประจำวิชา 
Comments