เข้าร่วมเปิดบ้านหม่อนไหมขอนแก่น ประจำปี 2559 บ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โพสต์31 ส.ค. 2559 21:03โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2559 21:16 ]


เมื่อวันที่ 
30 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 12.00   ดร. วิไล อึงพินิจพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี/ คณะบดีสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมเปิดบ้านหม่อนไหมขอนแก่น ประจำปี 2559 โดยประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ คือ นายมณชัย  มีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอนแก่น บ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี นายธเนศ จันทน์เทศ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ วัตถุประสงค์ของงาน คือ เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสี และผ้าให้เป็นที่รู้จักทั่วไป

Comments