อาจารย์ อนันต์ นาคคง ผู้เชี่ยวชาญดนตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปากร องค์ปาฐกในพืธีเปิดงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ จัดที่ราชภัฏนครสวรรค์ 26-28 มกราคม 2559

โพสต์1 ก.พ. 2559 07:12โดยไม่ทราบผู้ใช้
 
 อาจารย์ อนันต์ นาคคง ผู้เชี่ยวชาญดนตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปากร องค์ปาฐกในพืธีเปิดงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ จัดที่ราชภัฏนครสวรรค์ 26-28 มกราคม 2559 ให้เกียรติถ่ายภาพกับสำเร็จ คำโมง และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์ เป็นเกียรติอย่างสูงครับ
Comments