ติดต่อเรา

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000รองศาสตราจารย์สำเร็จ  คำโมง    
ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
Comments